Úvod - HITEST s.r.o.

Kdo jsme? Statik, projektant, realizátor konstrukcí.

Poskytujeme kompletní služby v oblasti stavebnictví vyhotovením projektové dokumentace počínaje a vlastní realizací stavby konče. Specializujeme se zejména na statiku konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. Statické výpočty vždy vyhotovuje autorizovaný statik. V oblastí realizace staveb jsou naší specializací nosné konstrukce z bezpečnostního vrstveného skla. 

Projekční činnost - statika

V rámci projekční činnosti se zaměřujeme zejména na statickou část projektů pozemního a inženýského stavitelství. Dodáváme statické výpočty, posudky a projekty všech druhů nosných konstrukcí (betonové, železobetonové, ocelové, dřevěné, zděné, skleněné i kompozitní konstrukce).

Veškeré statické posudky a projekty zpracované naší kanceláří jsou provedeny dle platných ČSN EN norem a jsou řádně autorizovány (autorizovaný statik, autorizovaný projektant).

 • Projekt statiky - stavebně-konstrukční část

  • provádíme stavebně-konstrukční část projektů novostaveb i rekonstrukcí ve všech stupních přípravy stavby v rozsahu dle vyhlášky 499/2006 Sb., případně dle dohody
  • provádíme i statické návrhy a výpočty pouze částí konstrukcí, dle přání zákazníka
  • zabýváme se všemi materiálovými typy konstrukcí: ocel, beton, dřevo, zdivo, sklo i kompozity
  • zabýváme se návrhem jak nadzemních částí nosných konstrukcí, tak i podzemních částí, jako jsou základové konstrukce, stavební jámy ale i podzemní jímky, kolektory atd.
  • provádíme i následné stavební dozory nosných konstrukcí
 • Stavebně-technické průzkumy

  • provádíme stavebně-technické průzkumy a posudky stávajících staveb včetně diagnostiky nosných konstrukcí
  • provádíme statické posudky vzniklých poruch včetně návrhu jejich sanace, kterou jsme schopni následně i zajistit
  • používáme nejmodernější diagnostické postupy a přístroje - Schmidtovo kladívko (pevnost betonu), Wallscanner (zjišťování polohy výztuže a rozvodů), Vrtačka PZZ 01 (pevnost zdiva), laserové dálkoměry a další

Realizace staveb

Provádíme realizace staveb speciálních konstrukcí vyprojektovaných naším projekčním týmem. Specializujeme se zejména na atypická řešení z nosného skla, oceli a hliníku.

Výzkum, vývoj

Ve spolupráci s katedrou mechaniky fakulty stavební ČVUT v Praze vyvíjí naši pracovníci výpočetní nástroj pro navrhování vrstvených a bezpečnostních skel.
Dále se podílíme na vývoji materiálového modelu asfaltových směsí umožňující optimalizaci složení těchto kompozitních materiálů.

Kde působíme?

Naše projekty a realizace nejsou geograficky nikterak omezeny, provádíme naší činnost v celé České republice, Praha a okolí představuje ovšem největší počet našich zákazníků.